Reacties ouders

Hallo allemaal,

Bij deze wil ik mijn verhaal met jullie delen over onze zoon en de samenwerking met Still Kids en in het bijzonder René Zweedijk. 

Onze zoon is in 2002 geboren als een gezonde jongen zonder afwijkingen. Tot zijn derde levensjaar verliep zijn ontwikkeling normaal en waren er geen problemen. Na de inentingen was hij vaak ziek en begonnen de oorontstekingen. Niet alleen uit zijn oren maar ook uit zijn neus en ogen kwam de etter. Hiervoor heeft hij vaak antibiotica gekregen. Na veel oorontstekingen op rij is toen besloten om in 2005 zijn neusamandelen te knippen.

Na deze operatie begon de ellende…

Het contact met onze zoon verdween en hij kroop in zijn eigen bubbel. Hij begon te bijten, met zijn hoofd op de grond te bonken en kreeg woedeaanvallen. Van enig contact en communicatie was geen sprake meer. Ook het naar bed brengen en gaan slapen was een drama, we moesten bij hem blijven zitten tot hij sliep met het licht aan, wat uren kon duren. 

Hierna ging hij vaste rituelen ontwikkelen waar niet vanaf geweken kon worden. Van spontane acties ondernemen was geen sprake meer. Alles moest gepland en veelvuldig aan hem uitgelegd worden voordat we iets konden ondernemen. 

Hij zat destijds op de peuterspeelzaal maar hier werd onze zoon niet begrepen waardoor hij uiteindelijk op een medisch kinder dagverblijf (MKD) terecht kwam. Hier dachten ze al snel aan een autisme spectrum stoornis, hierop hebben we hem toen nog niet laten testen.

Vervolgens is hij in 2009 naar speciaal onderwijs gegaan waar dit onderzoek wel heeft plaatsgevonden en hij de diagnose autisme spectrum stoornis kreeg. Op aandringen van school is er toen met de medicatie Ritalin gestart, waar hij enorme bijwerkingen van kreeg. Het overgaan op medicatie hebben wij als ouders lang tegengehouden daar wij ons daar niet in kon vinden. Onze zoon heeft uiteindelijk twee jaar Ritalin gekregen en na verandering van school zijn we hier op aangeven van onze zoon mee gestopt. Zonder medicatie gaat het eigenlijk beter dan met medicatie en heeft onze zoon ook geen last meer van de vervelende bijwerkingen.

In deze periode zijn we regelmatig met hem naar een osteopaat gegaan om de druk in zijn hoofd te verlichten. Daar onze osteopaat toen nog niet in kinderen gespecialiseerd was heeft hij ons naar Still Kids gestuurd. Daar trok onze zoon de aandacht van René Zweedijk die hem graag in zijn eigen praktijk te Kapelle verder wilde behandelen. Vanaf 2009 heeft René onze zoon om de 7-8 weken behandeld waar onze zoon veel baat van had. 

In maart dit jaar heeft René er voor gezorgd dat onze zoon bij professor Terence Dowling tijdens een seminar van Still Kids te Rijen terecht kon. Nadat de professor onze zoon uitgebreid had onderzocht kwam deze tot de conclusie dat er geen sprake was van autisme. 

Uiteindelijk wijdt hij de gedragsverandering van onze zoon in 2005 aan de operatie van het knippen van de neusamandelen. Het schijnt dat kinderen die dit soort operaties ondergaan bewust te weinig narcose krijgen omdat dit gebied moeilijk te verdoven is. Hierdoor kan het kind de operatie dus bewust beleven, met alle gevolgen van dien. Door deze traumatische ervaring zijn de hersenen als het ware op slot geraakt, waardoor zijn hele ontwikkeling is gestagneerd. Onze zoon is op dit moment 12 jaar en functioneert op een leeftijd van een kind van 7 jaar. 

De professor heeft vervolgens uitgelegd hoe kinderen die zo’n soort traumatische ervaring hebben meegemaakt behandeld kunnen worden. Deze behandelingen worden nu bijna wekelijks door René uitgevoerd en we zien een geleidelijke positieve verandering ontstaan. Dit natuurlijk tot vreugde van iedereen die onze zoon kent. 

Wij zijn Still Kids en in het bijzonder René Zweedijk meer dan enorm dankbaar voor alles wat René in de afgelopen jaren voor ons gezin heeft betekent.

Met dit verhaal hopen we dat andere ouders met soortgelijke problemen zich wenden tot Still Kids te Rijen daar wij inmiddels uit ervaring weten dat er wel degelijk behandelingen bestaan waar kinderen enorm veel baat bij hebben.

In de toekomst houden wij jullie graag op de hoogte over het verdere verloop van de ontwikkeling van onze zoon.

Groetjes Chantal.