Gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD en ADD zijn vaak gebaat met een osteopathische behandeling. Het menselijk zenuwstelsel heeft als één van de meest belangrijke functie het zeven van informatie. Niet alle prikkels die op ons in werken, moeten tot onze hersenschors door dringen. Stelt u voor dat u alles voelt, hoort, ziet, ruikt, proeft wat in uw omgeving aanwezig is!!! Kinderen met gedragsproblemen hebben vaak moeite met filteren van informatie.

Door het "tunen" van het zenuwstelsel (denk aan het afstemmen van een radio op de juiste zender) kan de osteopaat vaak bij kinderen heel wat bereiken. Blokkades in het lichaam zijn vaak een oorzaak van het verstoren van de balans in het zenuwstelsel. De blokkades kunnen fysiek van aard zijn en bijvoorbeeld door een bevalling zijn veroorzaakt, maar kunnen ook emotioneel van oorzaak zijn. In beide gevallen kan een osteopaat een rol spelen in de aanpak van het probleem.

De osteopaat zal nooit alleen het probleem aan willen pakken maar graag met andere disciplines samen werken. Mooi is dat juist die het lichamelijk deel van de problemen niet behandelt. Daar vult de osteopaat de behandeling dus mooi aan.